سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنگره بین المللی روان تنی (سایکوسوماتیک)

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

سیدفرید علامه – کارشناس ارشد روانشناسی
مرضیه مشتاقی – کارشناس ارشد روانشناسی

چکیده:

استفاده مشکل ساز ازاینترنت دربین نوجوانان ایرانی رو به رشد می باشدعده کمی از افراد به ارتباط استفاده مشکل ساز ازاینترنت با سلامت جسمی و روانی پی برده اند این مطالعه به منظور بررسی شیوع استفاده مشکل ساز از اینترنت و ارتباط بین آن با بیماریهای روان تنی و رضایتمندی زندگی دربین نوجوانان ایران طراحی شده است تحقیق حاضر یک زمینه یابی مقطعی است که درموردنمونه ای بزرگ شامل ۱۷۵۹ دانش آموز در۸ شهر ایران انچام شد استفاده مشکل ساز از اینترنت بوسیله آزمون ۲۰ایتمی اعتیاداینترنتی YIAT دربین نوجوانان مورد سنجش قرارگرفت همچنین از پرسشنامه ی چندبعدی درمورد سلامت نوجوانان MSQA و مقیاس رضایت از زندگی نوجوانان MSLSS) استفاده شد تا اطلاعاتی درمورد بیماری روان تنی و رضایتمندی زندگی بدست آورده شودتقریا ۸٫۱%ازازمودنیها استفاده مشکل ساز ازاینترنت را نشان دادند نوجوانان مبتلا به استفاده مشکل ساز ازاینترنت بیشتر مردبودند تا زن دبیرستانی ها شهری ها و شرقی و غربی ها و خانواده هایی با سطح اقتصادی بال و نوع کاربرانی از اینترنت بیشتر بعنوان سرگرمی و رفع تنهایی استفاده می کردند. بیشترین استفاده مخرب از اینترنت را داشتند. نتیجه اینکه استفاده مشکل ساز از اینترنت دربین نوجوانان ایرانی معمول می باشد که بابیماری روان تنی و رضایتمندی زندگی درارتباط است.