سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

قاسم درخسان – دانشکده مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت ایران و قطب علمی اتوماسیون و به
محمد رضا علی محمدی – دانشکده مهندسی برق دانشگاه اصفهان
حیدر علی شایانفر – دانشکده مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت ایران و قطب علمی اتوماسیون و به
مجید ذوالعلی – شرکت فنی و مهندسی فراعمران نگار

چکیده:

بررسی قابلیت اطمینان در سا لهای اخیر در مباحث طراحی، برنامه ریزی و بهره برداری سیستم های قدرت و به ویژه شبکه های توزیع برق مورد توجه قرار گرفته است. از جمله مشکلات موجود در راستای این مطالعه م یتوان به پراکنده بودن اطلاعات در سطح شرکت های توزیع اشاره کرد. اما امروزه با پیاده سازی نرم افزار های سیستم های اطلاعات جغرافیایی GIS در سطح شرکت های توزیع برق، بستر مناسب جهت انجام این مطالعات فراهم شده است. در این مقاله راه کار های استفاده از نرم افزار GIS و تعمیرات پیشگیرانه PM در مطالعات قابلیت اطمینان ارائه شده است. همچنین روش انجام این مطالعات توسط مدل غیرهمگن نیز شرح داده است.