سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی نرم افزار

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

پروانه افضلی – دانشگاه آزاد اسلامی آستانه اشرفیه ایران
جواد رضاپور – دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان
قربان اصغرنیا –

چکیده:

چارچوبFEAF به عنوان یک چارچوب مطرح درمعماری سازمانی قادراست وضع موجود و وضع مطلوب سازمان را توصیف نموده و یک طرح انتقالی برای گذار از وضعیت موجود و رسیدن به وضعیت مطلوب و اهداف مورد انتظار ارایه نماید سازمان ها برای رسیدن به وضع مطلوب نیازمند سرمایه گذاریهای فناوری اطلاعات هستند حال با توجه به اینکه امروزه همراستا با افزایش شناخت اجرایی از اهمیت فناوری اطلاعات بازده حاصل از سرمایه گذاریهای فناوری اطلاعات برای تعدادقابل توجه ای از رهبران سازمان سوال برانگیز شده است لذا حتی درصورت وجود یک توصیف کامل از وضع موجود و وضع مطلوب سازمان فقدان مدیریت و حاکمیتی قدرتمند برروی سرمایه گذاریهای فناوری اطلاعات و عدم استفاده از شیوه های مدیریت ارزش درحین انتقال بسوی وضع مطلوب مانع از اجرا و استفاده موفق از معماری سازمانی و تحقق ارزش بهینه برای سازمان خواهد شد.