سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

وحید ابراهیمی – دانشجوی مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
امیرحسین جزیمق – دانشجوی مهندسی شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

چکیده:

بطور کلی وسیله نقلیه یکی از عوامل مهمی است که م یتوانددرا یمنی و ناامنی راه تاثیر گذارباشددراین میان توجه به یکی از انواع پرطرفدار این وسیله یعنی موتورسیکلت کاملا ضروری می باشد که می بایست علاوه برخود این وسیله به عوامل مربوط به آن از جمله کاربران این وسیله و نیز مسیرهای تردد آنان پرداخت. درمقاله حاضر سعی بر آن رفته است که با توجه به آمار و تجارب بدست آمده در تصادفات مربوط به موتورسیکلت ها، به بررسی علل و موارد دخیل درآن بیشتر از بعد فرهنگی پرداخته شود.