سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مرتضی تقوی – دانشگاه امام حسین (ع)
شکراله محمدی نیا – دانشگاه امام حسین (ع)
رضا حق مرام – دانشگاه امام حسین (ع)

چکیده:

دراین مقاله از یک روش استخراج ویژگی جدید برای آموزش ارقام دستنویس فارسی استفاده شده است این ویژگی شامل مختصاتمرکز جرم کانتور تشکیل دهنده تصویر مختصات نقاط گوشه ای قاب در برگیرنده کانتور و مختصات هشت نقطه از اطراف خود کانتور است این مقاله نشان میدهد که مشخصات فوق به خوبی عدددستنویس فارسی را توصیف می کنند از شبکه عصبی پرسپترون چند لایه برای طبقه بندی استفاده شده است د رنهایت از ترکیب شرطی طبقه بندها برای انتخاب خروجی استفاده شده است که ایده اصلی این مقاله است در این روشخروجی را براساس این که کدام طبقه بند کدام الگو را بهتر طبقه بندی می کند بصورت شرطی انتخاب می کنیم یعنی اگر سابقه ی طبقه بند نشان دهد که آن طبقه بند الگوی خاصی را بهتر تشخیص میدهد اگر آن الگو درخروجی آن طبقه بند ظاهر شد برای ما معتبر است در غیر این صورت معتبر نیست.