سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی جریان و آلودگی آب

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سحر نوری – دانشجوی کارشناسی ارشدمهندس یمحیط زیست آب و فاضلاب
غلامرضا نبی بیدهندی – عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
مجید سلیمانی بیدگلی – فارغ التحصیل کارشناسی مهندسی عمران آب و فاضلاب

چکیده:

انگیزه های اصلی استفاده مجدد/ بازچرخشی فاضلاب جهت کمینه سازی مصرف آب خام و کاهش تخلیه فاضلاب به محیط زیست افزایش جمعیت افزایش هزینه های تولید آب و نیز قوانین سختگیرانه زیست محیطی می باشد برای استفاده مجدد از پساب فرصت های بهتری درصنعت وجود دارد زیرا پسابهای صنعتی عاری از آلودگیهای میکروبی هستند دراین طراح با انجام آزمایشات pH ,EC ,TDS ,COD و نیترات آلودگی در درصدهای مختلف ترکیب پساب تصفیه شده کارخانه پاکسان و آب چاه بررسی و با مقادیر استانداردمقایسه گردید همچنین از این ترکیب درتولید مایع ظرفشویی استفاده شده و کیفیت آن توسط آزمایشات PH و پایداری سنجیده شد با توجه به مقدار بالایجامدات محلول درا ین پساب ترکیب ۲۵% و ۷۵%آب چاه درصد ترکیب بهینه تعیین شد.