سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی دانشجویی مدیریت و فناوریهای نوین در علوم بهداشتی، سلامت و محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سیدعباس پورهاشمی – استادیار و عضو هیأت علمی، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی
حسین برزویی – دانشجوی دکتری حقوق محیط زیست، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده:

گرچه هم اکنون در اکثرکشورها از سوختهای فسیلی (نفت-گاز-زغال سنگ) به عنوان مهمترین منبع تولید انرژی استفاده می شود، ولی آثار زیست محیطی آن، عدم اطمینان در کافی بودن منابع سوختهای فسیلی برای تهیه انرژی در آینده، همچنین لزوم حفظ منابع نفت و گاز برای نسلهای آینده، مسائلی است که لزوم توجه به فناوری های نوین را اجتناب ناپذیر می نماید. انرژی هسته ای به عنوان یکی از فناوری های نوین، دارای این پتانسیل و قابلیت است که به برخی از دغدغه های اساسی و کلیدی بشریت امروز پاسخ دهد. علاوه بر این، با عنایت به شرایط و موقعیت اخیر کشورمان در زمینه استفاده صلحآمیز از انرژی هستهای، بررسی جنبه های حقوقی حفاظت محیط زیست با توجه به قواعد حقوق بینالملل و قوانین ملی از اهمیت بالایی برخوردار میباشد. در این مقاله نشان داده شده است که چگونه توسعه پایدار در بخش انرژی هستهای ایجاب میکند که به تخریب محیط زیست و آلودگی آن که سلامت موجودات زنده و انسانها را به خطر می اندازد، منجر نشود و در این راستا با توجه به پیشرفتهایی که در توسعه فناوری نیروگاههای هستهای بوجود آمده است استفاده از این رویکرد برای کشورهایی که قبلاً به این فناوری دست یافتهاند دارای مزایای بیشتر اقتصادی و زیست محیطی نسبت به سایر گزینهها خواهد بود.