مقاله استفاده توام از اسکوربیک اسید و آگونیست آدنوزین رسپتور A1 به عنوان درمانی جدید برای ایسکمی قشر مغز – بررسی در مدل حیوانی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن ۱۳۹۲ در مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه از صفحه ۸۶۲ تا ۸۷۱ منتشر شده است.
نام: استفاده توام از اسکوربیک اسید و آگونیست آدنوزین رسپتور A1 به عنوان درمانی جدید برای ایسکمی قشر مغز – بررسی در مدل حیوانی
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ایسکمی مغزی
مقاله اثرات نوروپروتکتیو
مقاله آگونیست آدنوزین رسپتور A1
مقاله اسکوربیک اسید
مقاله مدل حیوانی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسن شاهی جلال
جناب آقای / سرکار خانم: زمانی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: سلیمانی منصوره
جناب آقای / سرکار خانم: زمانی فهیمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پیش زمینه و هدف: امروزه سکته مغزی یکی از علل اصلی مرگ در جهان است. متاسفانه تاکنون داروی مناسبی برای پیشگیری و درمان آن کشف نشده ولی با درمان به موقع بیماران، می توان عوارض آن را کاهش داد. هدف ما در این مطالعه، بررسی تاثیر نوروپروتکتیو اسکوربیک اسید و آگونیست A1 رسپتور بر عوارض ایسکمی مغزی است.
مواد و روش ها: این پژوهش بر روی لوب تمپورال مغز هشت گروه موش سوری انجام شد. ایسکمی با بستن شریان کاروتید مشترک القا شد و پس از آن با کاهش التهاب ناحیه ایسکمیک (به مدت یک هفته) داروها به صورت تزریق داخل صفاقی تجویز شد. اسکوربیک اسید از یک هفته قبل از ایسکمی هم تزریق شد تا اثر پیشگیرانه آن ارزیابی شود. بعد از تکمیل دوره درمان، مغز نمونه ها خارج گردید و فیکس شده و برای مطالعات بافت شناسی آماده شد.
یافته ها: رنگ آمیزی نیسل سلول های نکروتیک را در گروه های ایسکمیک نشان داد.تست تانل نشان داد که سلول های آپوپتوتیک در گروه های درمان به مراتب کمتر از گروه ایسکمی کنترل است. درمان تلفیقی با دو دارو اثر بسیار بهتری نسبت به درمان با یک دارو دارد.
نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد که درمان با ویتامین C و اگونیست A1 رسپتور،مخصوصا درمان تلفیقی این دو دارو می تواند کاهش چشمگیری را در ضایعات ایجاد شده توسط ایسکمی در لوب تمپورال داشته باشد.