سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

طوبی ایزدی – دانشجوی کارشناسی صنایع غذایی
زهرا ایزدی – کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی

چکیده:

بیواتانول الکلی استکه از تخمیر یا تقطیر مواد اولیه متعددی به دست می آید و بهعنوان سوخت یا افزودنیدر مواد قابل استفاده است از ضایعات سیب زمینی می توان جهت بیواتانول استفاده نمود ضایعات سیب زمینی در حدود ۲۰-۵ درصد کل محصول راتشکیل میدهند هدف از این مطالعه بررسی روشهای مختلف تولید اتانول از ضایعات سیب زمینی و همچنین بررسی اثر کولتیوارها برراندمان تولید بیواتانول می باشد.