سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی سالانه انرژی پاک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

موسی شیخ حسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان
حسین عاشوری – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان
سعید اسماعیلی – استادیار ، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

تولید برق به وسیله ی باد به شدت افزایش یافته است و پتانسیل رشد آن همچنان قابل توجه است. هرچند ماهیت غیر متمرکز باد مخالف ساختار تاریخی متمرکز شبکه های متعارف است. برخلاف منابع متعارف، برخی از توربین های بادی نمی توانند توان راکتیو (کهبرای پایداری ولتاژ لازم است) تولید کنند. استفاده از ادوات FACTSدر شبکه ی توزیع به منظور جبران این کاستی، یکی راه حلهای کنترل ولتاژ می باشد. این مقاله با هدف ارائه ی نقطه نظر و مسائل مربوط به کنترل تولید توان به وسیله ی باد، ارائه شده است. ایده ی اصلی در این مقاله، استفاده از ادواتFACTSمانندSTATCOMیک وسیله ی جبرانسازی است که قابلیت تولید یا جذب توان راکتیو را داراست) می باشد. این قابلیت می تواند پارامترهای سیستم قدرت را کنترل کرده و کیفیت توان را بهبود بخشد. همچنین برای تنظیم جریان برق مورد نظر در شبکه ی برق و ارائه ی بهترین پروفیل ولتاژ و برای به حداقل رساندن تلفات انتقال سیستم، در هنگام اتصال مولد باد به شبکه ی الکتریکی، از این وسیله استفاده می شود