سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجتبی کرمی – کارشناس ارشد سنجش از دور و GIS دانشگاه شهید چمران اهواز
کاظم رنگزن – دکترای دورسنجی، دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز
عظیم صابری – کارشناس ارشد سنجش از دور و GIS عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

با افزایش محبوبیت روش های سنجش از دوری مبتنی بر طیف سنجی زمینی در شاخه های مختلف علوم زمین، حجم داده های مرجع طیفی افزایش چشم گیری یافته است. نیاز است تا برای تأمین دسترسی دائمی پژوهشگران سنجش از دوری به این داده ها، سیستم هایی تحت عنوان سیستم های مدیریت داده ی طیفی ایجاد گردد. در پژوهش حاضر برای متمرکزسازی و رفع پراکندگی داده های حاصل از طی فسنجی و همچنین به هدف تأمین دسترسی آسان محققان به داد ههای طیفی مرجع، سیستم مدیریت داده ای با اتکا به سیستم اطلاعات جغرافیایی تحت وب و پایگاه داده ی اوراکل ایجاد شده است. در این سیستم برای توصیف داده های طیفی از یک سیستم تفصیلی سلسله مراتبی استفاده شده است. سپس سیستم توصیفی مذکور در فرم های برداشت میدانی، و همچنین در یک مدل داد هی مکانی پیاده سازی شده است. پس از آن با استفاده از مدل داده ی مذکور و با کمک تصاویر ماهوار های با قدرت تفکیک مکانی بالا، یک برنام هی تحت وب طراحی گردیده است که اطلاعات مذکور را به صورت سرویس نقش هی اینترنتی به کاربران ارائه م یدهد. در این سیستم مدیریت داده، کاربران از طریق مرورگرهای اینترنتی خود به سیستم متصل شده و نقاط نمونه برداری را به همراه توضیحات، نمودارها و داده های طیفی بر روی نقشه مشاهده م یکنند. در این روش استفاده از پایگاه داده سرعت دسترسی، امنیت و مقیا سپذیری داده ها را بهبود بخشیده است پایگاه داده ی طیفی حاصله در حال حاضر در دانشگاه شهید چمران اهواز مستقر و حاوی ١۶٠ نمونه ی طیفی، غالباً متعلق به سنگ ها و کانی هاست که این مقدار هر ساله در حال افزایش میباشد.