سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی اکرمی زاده – گروه مهندسی برق دانشگاه فردوسی مشهد
محمدرضا اکبرزاده توتونچی – گروه مهندسی برق دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

دراین مقاله سعی شده است با طراحی یک محیط نرم افزاری بستر مناسبی جهت بررسی الگوریتمهای کنترل ترافیک فراهم شود نکته مهمدراین راستا مدلسازی رفتار جوامع بشری است که به دو دلیل هیچ معادله ریاضی خاصی برای آن معرفی نشده است اول آنکه قسمت عمده ای از رفتارهای بشری در کنش با محیط شکل می گیرند ودوم گستردگی یک جامعه بشری است اخیرا با مطرح شدن سیستمهای چند عاملی ابزار لازم جهت برخورد با چنین مسائلی در اختیار قرار گرفته است swarm agent عاملی است که با نشان دادن رفتارهای ساده در کنش با سایر عاملها در یک جامعه رفتارهای هوشمند اجتماعی سطح بالا را تولید می کند.