سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی میرعربی – کارشناس ارشد آب شناسی- مرکز ملی مطالعات و تحقیقات سازندهای سخت و کارست-
مریم جمالی – کارشناس ارشد آب شناسی- شرکت پارس مختصات جنوب-شیراز
بهروز اعتباری – کارشناس ارشد آب شناسی- شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی

چکیده:

در دهه های اخیر با توجه به مشکل کمبود منابع آبی، مسأله استفاده و مدیریت بهینه از این منابع اهمیت خاصی پیدا کرده است. یکی از مواردی که در این زمینه مورد بررسی قرار گرفته است، تهیه مدل پیش بینی کننده نوسانات سطح آب زیرزمینی می باشد. وجود چنین مدل هایی باعث می گردد که مدیریت و تصمیم گیری های مربوط به بهره برداری از منابع آب های زیرزمینی با دقت بیشتری انجام گردد و در نتیجه به مدیریت بهینه منجر شود. نوسانات موجود در سطح آب زیرزمینی ناشی از عوامل مختلفی است که از جمله آنها، عوامل آب و هوایی(حرارت، میزان بارندگی، تبخیر)، میزان تخلیه و تغذیه از سفره و… می باشند. در این مقاله با استفاده از قابلیت های روش تحلیل سری های زمانی و بر اساس هیدروگراف ۱۲ساله دشت قاین، مدلSARIMA(1,1,1)(1,1,1)12جهت پیش بینی نوسانات سطح آّب زیرزمینی دشت قاین به مدت ۲ سال تهیه گردید و نتایج آن ارائه شد. مقایسه مقادیر محاسبه شده با استفاده از رابطه سری زمانی با داده های مشاهداتی از طریق معیار ارزیابی خطا، صحت و دقت مدل تعیین شده را تایید نمود.