سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احمد الوندی – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوفیزیک (گرانی سنجی)، دانشگاه آزاد اسلامی، همد
حسین زمردیان – استاد گروه ژئوفیزیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
حمیدرضا صمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوفیزیک (گرانی سنجی)، دانشگاه آزاد اسلامی، همد

چکیده:

بهینهسازی کولونی مورچههاACO)برای حل مسائل بهینهسازی دشوار و پیچیده، به خوبی و باموفقیت میتواند مورد استفاده قرار بگیرد. این روش متاهیوریستیکmetaheuristics)الهام گرفته شده از رفتار کولونیهای مورچهها برای یافتن غذا که با مدیریت و انتخاب کوتاهترین مسیر بین کولونیها و منبع غذا میباشد، صورت میگیرد. در این مقاله از الگوریتمهای کولونی مورچههاACO) برای بهینه سازی نقشه برداری در سامانهی مکان یابی جهانیGPS) استفاده گردیده است. در طراحی شبکه نقشه برداریGPS مجموعهای از نقاط زمینی باید به صورت متوالی (فرانما) مشاهده شوند. ارزش این فرانما به مجموع زمان مورد نیاز برای انتقال از یک نقطه به نقطه دیگراست. مسئله، جستجو برای یافتن بهترین دستور در اجرا نمودن مشاهدات، میباشد. به حداقل رساندن هزینهی فرانمای به دست آمده هدف اصلی این مقاله است