سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدرضا قریشی خوراسگانی – استادیار مرکز آموزشی عالی امام خمینی

چکیده:

استفاده ازمارکرهای ژنتیکی و انگشت شماری کاربردهای فراوان درتعیین ساختارنقشه ژنتیکی باکتری ها دارد علاوه براین مارکرهای وابسته به DNA بطور گستردها ی به عنوان وسیله مشخصی جهت شناسایی و تشخیص ارقام مختلف و فراوانی بذرهای هیبرید بکارمیرود دربذرها و گیاهان رشد کرده درگلخانه که برای ریزازدیادی به کاربرده شد باکتریهایی مشاهده شد هدف ازاین تحقیق ارتباط بین باکتریهای شاخه و انهایی که درون بذرها هستند بود لذا بذور و گیاهان بنه بعدازضدعفونی سطحی با هیپوکلریت سدیم درمحیط مایع رشد باکتری TSB قرار داده شد سپس برای تشخیص تشابه باکتریها دربذور و گیاهان DNA باکتریها استخراج عمل PCR براساس RAPD روی آنها انجام گرفت چندین آغازگر Primer از سری Operon® برای بدست آوردن حداکثر باند بکاربرده شد و نهایتا OFP13 مناسبتر تشخیص داده شد