سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

شهین نوربخش – عضو هیئت علمی بخش خاکشناسی ، دانشکده کشاورزی ، دانشگاه شهید باهنر کرم
عاطفه اسمعیلی دستجردی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد بخش خاکشناسی ، دانشکده کشاورزی ، دانشگاه شهید با

چکیده:

آب یکی از مهمترین فاکتورهای حیاتی جهت رشد گیاهان است. نیاز آبی کثر گیاهان زراعی تحت شرایط گلخانه ای به دفعات و با مقادیر حساب شده در تمام طول دوره رشد دوره گیاه باید تامین شود. با تبخیر سطحی و جذب آب به وسیله گیاهان به تدریج آب خاک کاهش می یابد و به محدوده ای کمتر از ظرفیت زراعی می رسد. گیاه تنها قادر است رطوبت موجود در محدوده بین ظرفیت زراعی و نقطه پژمردگی را جذب کند. در آزمایشات گلخانه ای که خاک گلدان یکنواخت است توسعه ریشه ها در لایه های بالایی بیشتر از لایه های زیرین است و با خشک شدن خاک سطحی ، گیاه آب موجود در خاک زیرین را جذب می کند تا به نقطه پژمردگی برسد . تنش زیاد رطوبت موجب می شود که ریشه ها کم و بیش به خواب رفته و رشد دوباره آنها پس از آبیاری مجدد کند شود. یکی از مشکلات کشت گلخانه ای پروژه ها کاهش آب سطحی گلدان به ویژه در دمای زیاد تابستان است. این تحقیق با هدف بررسی تاثیر کاربرد پوشش قطعات کوچک یونولیت بر روی سطح خاک گلدان ها جهت کاهش تبخیر صورت گرفت. نتایج نشان داد که مقدار تبخیر در گلدان های پوشیده شده توسط قطعات کوچک یونولیت کمتر از گلدان های بدون پوشش بوده است. حفظ رطوبت دائمی در خاک گلدان های پوشش دار ، سبب افزایش رشد و کیفیت بهتر کیفیت بهتر گیاه کاشته شده در این گلدانها گردیده است.