سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی در حاشیه جنوب دریای خزر

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

مرضیه حسن نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد مرتع داری – دانشکده علوم کشاورزی و منابع طبیعی سا
رضا نتمرتاش – اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
محمد رضا طاطیان – اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
مائده یوسفیان – عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

چکیده:

اکو سیستم‌های مرتعی به دلیل قابلیت‌های فراوان آن‌ها در تولیدات گیاهان دارویی و درمان بیماری از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند. در این میان مردی غربی استان مازندران به لحاظ شرایط آب‌وهوایی از مناطق مستعد به جهت رشد گیاهان دارویی محسوب می‌گردد. در این تحقیق به منظور بررسی و شناسایی گیاهان دارویی مراتع ییلاقی غرب مازندران، پس از تعیین محدوده مورد نظر و با پیمایش صحرایی، ابتدا گیاهان دارویی موجود شناسایی و سپس خصوصیت آن‌ها شامل طول دوره رویش، فرم بیولوژی، خواص درمانی، قسمت مورد استفاده و نوع ترکیبات با استفاده از فلور و منابع معتبر علمی استخراج گردید. در نهایت داده‌های به‌دست‌آمده به کمک نرم‌افزار Excel مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که خانواده آفتاب‌گردان فراوانی بیشتری داشته و غالب گونه‌های موجود نیز دایمی و با فرم رویشی کاموفیت بوده‌اند. با توجه به پتانسیل فوق‌العاده بالای گونه‌های دارویی وجود، توجه به این منابع ارزی می‌توانند علاوه بر حفظ تنوع زیستی که اساس بقای تو سیستم‌های طبیعی است در بهبود شرایط اقتصادی دامداران نیز مفید واقع گردد .