سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حامد حسن دوست – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران – محیط زیست دانشگاه تربیت معلم ت
امیرهمایون صفارزاده – گروه زمین شناسی دانشکده علوم دانشگاه تربیت معلم، تهران

چکیده:

متان حاصل از فعل و انفعالات بی هوازی در داخل لندفیل دارای ارزش حرارتی بوده و از طرفی دارای اثرات مضر زیست محیطی در فرآیند گرمایش جهانی است. استحصال انرژی از این منبع حرارتی هم از منظر زیست محیطی و هم از دیدگاه اقتصادی دارای مزیت است. سازمان انرژیهای نو ایران طرحهایی را به منظور استفاده از این منبع انرژی در حال مطالعه دارد. یکی از طرحهایی که در حال حاضر اجرایی گردیده، طرح لندفیل مشهد میباشد. در این مطالعه به مقایسه طرح اولیه استحصال گاز از لندفیل مشهد و طرح اصلاح شده با استفاده از تزریق گاز می پردازیم. هدف از این مطالعه ارزیابی استفاده از سوخت گاز طبیعی به عنوان سوخت کمکی برای گاز لندفیل و بررسی اثرات زیست محیطی و اقتصادی آن به عنوان راه حلی جدید است. در این ارزیابی مشخص می گردد که درصورت استفاده از این روش حجم استفاده از گاز لندفیل به منظور تولید انرژی افزایش یافته، عواید اقتصادی بیشتری در صورت تولید برق نصیب سرمایه گذار گردیده و هزینه خریداری و نگهداری تجهیزات لازم نیز کاهش می یابد. از منظر زیست محیطی نیز متان بیشتری سوزانده شده و بدین ترتیب اثرات مضر آن در فرآیند گرمایش جهانی کاهش می یابد.