مقاله استفاده از کیتین پوسته میگو برای بیوجذب فلز روی از محلول های آبی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۳ در آب و فاضلاب از صفحه ۵۳ تا ۶۱ منتشر شده است.
نام: استفاده از کیتین پوسته میگو برای بیوجذب فلز روی از محلول های آبی
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کیتین
مقاله کیتوزان
مقاله ایزوترم
مقاله سینتیک جذب
مقاله طیف سنجی مادون قرمز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جعفرزاده حقیقی فرد نعمت اله
جناب آقای / سرکار خانم: منگلی زاده نظام الدین
جناب آقای / سرکار خانم: هرمزی نژاد مینا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این تحقیق حذف فلز روی از محلول های آبی به وسیله کیتین استخراجی از پوسته میگو با روش بیوجذب آزمایشگاهی مورد مطالعه قرار گرفت. آزمایش ها با تاثیر متغیرهایی همچون pH اولیه (۳-۷)، غلظت اولیه فلز (۵۰-۵۰۰ میلی گرم در لیتر) و مقدار جاذب (۱۰-۰٫۵ گرم) در دمای اتاق انجام شد. نتایج حاصل از مطالعه نشان داد که با افزایش غلظت اولیه فلز میزان جذب فلز، کاهش یافته و میزان حذف فلز افزایش می یابد. همچنین داده ها نشان داد که pH بهینه برای بیوجذب موثر فلز روی به وسیله کیتین برابر ۷ است. برای توصیف داده های سینتیک، مدل های سینیتک شبه درجه اول و شبه درجه دوم مورد استفاده قرار گرفت. داده های دینامیک برای فلز روی با مدل سینتیک شبه درجه دوم تطبیق داده شد. همچنین داده های آزمایشگاهی به دست آمده با مدل های جذب همچون مدل های لانگمیر و فروندلیچ مورد آزمایش قرار گرفت. نتایج نشان داد که داده ها با جذب همدمای فروندلیچ بیشترین مطابقت را دارند. همچنین مشخص شد که کیتین استخراجی از پوسته میگو برای حذف روی دارای توان ۲۷۰٫۲۷۰ میلی گرم در لیتر جذب بوده و در مقایسه با جاذب های دیگر ظرفیت جذب بالایی دارد.