سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

عادله بهرادفر – دانشجوی دکتری زراعت دانشگاه ارومیه
مریم فرزانیان – دانشجوی دکتری فیزیولوژی گیاهان زراعی دانشگاه آزاد

چکیده:

خاک جایگاه ریشه گیاهان و انواع مختلف از ارگانیسم ها شامل باکتری ها، قارچ ها، پروتوزوآ و حیوانات بی مهره ای است که به نگهداری و حاصلخیزی آگرو اکوسیتم ها کمک می کند . در کشاورزی فشرده تنظیم عملیات بهوسیله تنوع زیستی خاک به مقدار شدیدی به وسیله ورودی های مکانیکی و شیمیایی جانشین می گردد.کودهای بیولوژیکی به عنوان مطلوب ترین ترکیبات طبیعی برای افزایش فعالیت میکروارگانیسم ها در خاک تلقی میگردند.بزرگترین مزیت استفاده از این کودها افزایش ماده آلی در خاک های مناطق خشک و نیمه خشک به جهت گسترش فعالیت های بیولوژیکی می باشد ،همچنین تهیه مواد مغذی مطابق با توانای های ذاتی پتانسیل جذب گیاه،افزایش بهداشت محیط ،حفاظت از طبیعت و منابع غیر قابل تجدید مهمترین دلایل افزایش استفاده از کودهای بیولوژیک می باشند.مدیریت حاصلخیزی خاک به وسیله کودهای بیولوژیک از مولفه های اساسی کشاورزی پایدار می باشد