سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدعلی اشرف – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر
نویدرضا ابجدی – استادیار دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

چکیده:

یکی از مسائل مهم در سیستم های قدرت مبحث پایداری می باشد، بعلت همین اهمیت تعاریف و مفاهیم زیادی از این مبحث وجود دارد که یکی از آنها مفهوم پایداری گذرا است. ادوات FACTS بعت داشتن عملکردی مناسب، بعنوان یکی از راه حل های مشکلات موجود در سیستم های قدرت هستند و بهمین دلیل همیشه محققان درصصد افزاش بهره وری و بازدهی این تجهیرات به کمک انواع سیستم های کنترلی بوده اند. یکی از این سیتم ها، روش مبتنی بر مفهوم پایداری لیاپانف و تابع انرژی آن می باشد. در این مقاله پس از معرفی این روش کنترلی و استخراج قانون کنترلی بر اساس تابع انرژی سیستم جهت کنترل ادوات FACTS، در صدد بهبود پایداری گذرا در یکسیستم ۹ باسه استاندارد برآمده است. همچنین پس از بررسی عملکرد کنترلر، جهت بهبود هر چه بیشتر پایداری گذرا عملیات مکانیابی ادوات FACTS انجام و نتایج آورده شده است.