سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علی چائی بخش لنگرودی – دانشگاه گیلان، دانشکده فنی
مهدی رمضان پور –
رضا رمضان پور – دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی مکانیک

چکیده:

در این مقاله، عملکرد دو نوع مختلف از سیستم های کنترل دمای راکتورهای شیمیایی گرمازا مورد ارزیابی قرار گرفته است . نخست، استراتژی کنترلی زمان حداقل برای یک راکتور گرمازا طراحی وشرایط تغیی رات دمایی آن مورد بررسی قرار گرفته است . برای پیاده سازی آن از روش کنترل تکراری مد دوگانه استفاده شده است . نتایج بدست آمده از این مرحله، برای طراحی یک کنترلر فازی ترکیبی متشکل از یک سیستم ناظر و یک کنترلر فازیPID مورد استفاده قرار گرفته است . مقایسه عملکرد کنترلر فازی ترکیبی با کنترلر زمانی، عملکرد مطلوب آن و توانایی حذف تغییرات شدید دمایی و فراجهش خروجی سیستم را نشان می دهد