سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علیرضا قدرتی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گیلان
محمد طاهر نظامی – عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، گروه خاکشناسی، کرج،
غزاله وفایی – کارشناس ارشد خاکشناسی، کرج، ایران

چکیده:

به منظور تاثیردو نوع کود شیمیایی و اصلاح خصوصیات حاصلخیزی خاک از دو گروه کمپوست چای ونیشکر استفاده شده است آزمایشی در قالب بلوک های کامل تصادفی به صورت فاکتور یل اجرا شد. ۲ فاکتور شامل ۱- بستر کاشت در چهار سطح % (الف- ۵۰ % خاک زراعی و ۵۰ % کمپوست نیشکر، ب- ۵۰ % خاک زراعی و ۵۰ % کمپوست چای ،ج- ۴۰ % خاک زراعی و ۳۰ کمپوست نیشکر و ۳۰ % کمپوست چای ،د- خاک زراعی به عنوان شاهد)و ۲- کود شیمیایی در سه سطح (الف- کود جامد ب- چهار تکرار ۴ کود مایع د – خاک زراعی به عنوان شاهد در P0F