سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رویا امام – فوق لیسانس بیولوژی دریایی، سازمان بنادر و دریانوردی
آرش جهانبازی – فوق لیسانس معماری کشتی، سازمان بنادر و دریانوردی
جمال پاکروان – فوق لیسانس محیط زیست، سازمان بنادر و دریانوردی

چکیده:

در طبیعت، هر جایی می تواند پناهگاه امن و خانه برای زندگی باشد، مخصوصا در دریا و چه بهتر که این خانه به صورت زیستگاهی طبیعی ۴باشد، یعنی اکوسیستمی از اجتماعات زنده جانوری و گیاهی که پناهگاهی برای آبزیان است مانند اسفنجها، مرجانها و تپه های سنگی و هر چهتولید اولیه این زیستگاه ها بیشتر باشد، آبزیان بیشتری را به خود جلب می کنند. در اکوسیستم های دریایی، یافتن خانه به منزله زنده ماندن.[ است و زنده ماندن یعنی تولید مثل. آبسنگها یا صخرههای مرجانی از قدیمیترین و غنیترین اجتماع موجودات زنده بر روی زمین هستند[ ۲ بیشتر صخرههای مرجانی بین ۵۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰ سال عمر دارند و بسیاری از آنها صخرههای آبی روی هم انباشته شدهاندکه میلیونها سال قدمت دارند. مرجانهایی که صخرههای مرجانی را تشکیل میدهند در شرایطی خاص پرورش مییابند؛ آب گرم ، شور و کمعمق که نور خورشید بتواندبه آنها برسد [ ۱]. هر جایی بر روی زمین، ذخایر طبیعی غذایی در حال اتمام است. در اقیانوس ها، ماهیگیری بیش از حد باعث اتمام غذا واختلال در زنجیره غذایی برای آبزیان شده است و ایجاد زیستگاه مصنوعی یکی از راههای موثر در بازسازی و احیا مجدد آبزیان در دریا است که .[ امروزه در دنیا به آن توجه شده است