سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

الناز ابی زاده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، باشگاه پژوهشگران جوان، تبریز، ایران

چکیده:

امروزه افزایش زندگی شهرنشینی و جدایی شهر و طبیعت، تاثیر فراوانی بر مسائل زیست محیطی شهرها گذاشته است. مناظر شهری در حال تغییر از نواحی اکولوژیکی بکر و با ارزش به نواحی از هم گسیخته و ناکارآمد هستند، بطوریکه هر روز بیش از پیش ردپای طبیعت کم رنگ تر می گردد. این مسائل بر سه قسمت از پایداری شهری چون زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی تاثیرگذار می باشد. تغییراتی که نیازمند مدیریت آگاهانه است. مقوله مدیریت پایدار شهری اخیرا به عنوان یک موضوع مهم علمی مطرح بوده است هدفمندکردن توسعه شهر به سمت یک توسعه پایدار از مهم ترین مسائلی است که باید در مدیریت پایدار شهرها مورد توجه قرار گیرد. یکی از شرایط توسعه پایدار شهرها، پیوند زندگی شهری با طبیعت است. ارائه ایده هایی که این پیوند را مستحکم تر و شهر را به سمت هرچه پویاتر شدن سوق دهد ضروری بنظر می رسد. روشهای سازگار با محیط زیست چون طراحی کریدورهای سبز، همسازترین گونه ها با توسعه پایدار شهری می باشد. کریدورهای سبز نوعی ارتباطی پویا، بین بدنه های سرد بی روح شهری و کالبد طبیعی ایجاد می نمایند و نه تنها به عنوان عنصر زیباشناسی، بلکه به عنوان یک عنصر حیاتی در شرایط بحرانی آلودگی هوا، در ارتقا کیفیت محیط و خلق محیط های پاسخده از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می باشند و مفاهیمی چون خوانایی، احساس هویت و تعلق خاطر را در بر می گیرند. در این مقاله ضمن بررسی اهمیت و عملکردهای کریدورهای سبز و با اشاره به چند نمونه موفق طراحی کریدورهای سبز در جهان، به ارزیابی پتانسیلهای موجود برای چنین حرکتهایی در ایران و ارائه راهکارهایی برای ایجاد این کریدورها در جهت مدیریت پایدار کلان شهرها پرداخته می شود تا بتواند گام مؤثری در جهت ارتقا سطح کیفی محیط زیست و توسعه های شهری به شمار رود