سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی ممدوحی – شرکت توزیع نیروی برق شمال شرق تهران

چکیده:

در حال حاضر قرائت و توزیع صورتحساب های مشترکین نیروی برق با استفاده از یک کد شناسایی صورت می گیرد که انتخاب و تخصیص هر کد شناسایی به محل مشترکین مذکور بر اساس روشهای مرسوم در هر شرکت و نهایتا با نظر ماموررتشخیص نیروی برق مصرفی انجام می گیرد و معمولا پس از گذشت زمان نه چندان زیاد و بنا به ضرورت نیاز به اصلاح مسیر شناسایی احساس می شود که با صرف وقت و هزینه انجام می شود. بمنظور استفاده از یک روش متحدالشکل در کل کشور و جلوگیری از اشکالات مذکور، کد ده رقمی جهت استفاده در سازمانهای برق-گاز- آب و مخابرات و سایر سازمانهای خدماتی طراحی و در مواردی بمورد اجرا گذاشته شده است.