سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

وهاب نفیسی – گروه مهندسی نقشه برداری، پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران، ایران
مرضیه جعفری – گروه مهندسی نقشه برداری، دانشکده مهندسی دانشگاه اصفهان، ایران
غلامرضا جودکی – گروه مهندسی نقشه برداری، دانشکده مهندسی دانشگاه اصفهان، ایران

چکیده:

در این مقاله روشی ارائه گردیده است که با استفاده از فیلترکالمن و با پردازش داده‌های ایستگاه‌های دائمی سیستم تعیین موقعیت جهانی، بتوان به مقدار جابجاییها برای یک منطقه مشخص دست یافت. ایده اصلی در این روش این است که در مناطقی که متاثر از پدیده‌های ژئودینامیکی و تکتونیکی هستند و اطلاعات و شواهد قبلی موید این مسئله است، جابجاییهای ایجاد شده را میتوان به عنوان خطاهای سیستماتیک عمده موثر بر روی مشاهدات در نظر گرفت.