سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی بتن ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

داود توکلی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
علی حیدری – استادیار گروه عمران، دانشگاه شهرکرد
محسن اعتمادی – استادیار گروه عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در این مطالعه آزمایشگاهی به بررسی استفاده از ضایعات کاشی در بتن به عنوان پوزولان پرداخته م یشود. برای این منظور کاشی ضایعاتی ازکارخانه تهیه شده و توسط آسیاب های پیشرفته تا مش ۳۲۵ آسیاب می شود. سپس با انجام آزمایشات شیمیایی ترکیبات و ساختار این ماده بررسی می شود. پس از تایید خواص پوزولانی ماده توسط آزمایشات و کنترل خواص ماده با استاندارد های مربوط، نمونه های بتنی۱۵×۱۵ با درصد جایگزینی ۱۰ تا ۴۰ درصد از پوزولان کاشی ضایعاتی به عنوان جایگزین سیمان ساخته شده و مقاومت فشاری برای سنین عم لآوری مختلف اندازه گیری می شود. در این آزمایشات نسبت آب به سیمان ثابت و برابر با۰/۵ و عیار سیمان ۳۲۰ کیلو گرم بر مترمکعب در نظر گرفته شده و مصالح در محدود هی استاندارد بوده است. با اندازه گیری مقاومت فشاری نمونه های ساخته شده حاوی کاشی های ضایعاتی نتیجه گرفته شده که این ماده از خود خواص پوزولانی نشان می دهد. همچنین هما نطور که از مواد پوزولانی انتظار می رود این ماده در سن ۷ روزه کاهش مقاومت بیشتری نسبت به سنین بالاتر نشان می دهد. در این مقاله، بر اساس نتایج بدست آمده نمودارهای مقاومت فشاری برای درصدهای مختلف رسم شده و حالت بهینه استفاده از این ماده ضایعاتی تعیین شده و با اصول تئوری مقایسه می شود، همچنین اثرات مثبت زیست محیطی و اقتصادی استفاده از این ماده ضایعاتی به عنوان مصالح نوین در این مطالعه مورد بررسی قرار می گیرد