سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدصادق ملکی – دانشجوی تحصیلات تکمیلی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
حبیب الله بیات – دانشیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

شماری از پژوهشهای جدید نشان داده اند که استفاده از کاتیون ها و پلیمرها مختلفم یتوانند اثراتی با اهمیت برویژگیهای مکانیکی خاک های چسبنده داشته باشند کنترل خاکهای متورم شونده دراطراف پی سازه های اجرا شده و ساخت سازه های جدید برروی خاک های آلوده موضوعاتی هستند که درمهندسی عمران از اهمیت بالایی برخوردار هستند برای بررسی پتانسیل اثرگذاری کاتیون ها و پلیمرها برتورم خاک رس مطالعاتی صورت گرفت که بخشی نتایج آن عبارتند از افزودن محلولهای کاتیونی و پلیمری میزان تورم خاک را کنترل می کند کاهش تورم خاک تابعی از غلظت محللو و PH محلول مورد استفاده شده است از نقطه نظر زیست محیطی استفاده از پلیمرهای قابل تجزیه بسیار مناسب تر از کاتیون ها است میزان تاثیر کاتیون های دو ظرفیتی بیش از یک ظرفیتی و کاتیونهای سه ظرفیتی بیش از دو ظرفیتی برتورم است.