سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی اصلاح الگوی تولید و مصرف

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

عادله رضایی راد – پژوهشگاه مواد و انرژی
غلامحسین ریاحی دهکردی – دانشکده مهندسی برق- دانشگاه صنعتی امیرکبیر
کمال عباسپورثانی – دانشکده مهندسی مکانیک- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان

چکیده:

روند رو به رشد مصرفانرژی از یکسو موجبارتقای سطح فناوری سامانههای تولید انرژی شده و از سوی دیگر ضرورت بهره برداری ازمنابع انرژیهای نو را ایجابکردهاستکه از آن جمله میتوان به توربینهای بادی سرعت متغیر اشاره کرد. در این نوع توربینها با تغییر در سرعت باد، نقطه کار بهینه آنها تغییرکرده و در نتیجه انرژی خروجی بیشتری خواهد داشت. در این مقاله برای افزایشراندمان این نوع توربین- ها از چرخ لنگر برای شتابدهی به توربین بادی در مواقع تغییر نقطه کار توربین استفاده شده است. در این حالتنشان داده میشود که با ذخیره و تبادل انرژی در چرخ لنگر در هنگام ایجاد نوسان سریع در سرعتتوربین، میتوان انرژی خروجی را افزایشداد و در نتیجه راندمان توربین افزایشمییابد.