سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهناز زاهدمنش – کلینیک گیاه پزشکی عطا، ارومیه ، چنقرالوی پل
عبدا… حسن زاده قورت تپه – گروه زیست شناسی، دانشکده علوم دانشگاه ارومیه

چکیده:

کرم سیب از جمله مهمترین آفات سیب محسوب می شود که هر ساله در مناطقی که با آن مبارزه جدی صورت نمی گیرد خسارت اقتصادی فراوانی به باغداران آن منطقه وارد می کند. این آفت که اکثرا سه نسل در سال دارد ، هر ساله کم وبیش بسته به میزان آلودگی منطقه به آفت و همجنین میزان دقت باغداران در مورد بهترین زمان مبارزه و نوع سموم مورد استفاده در نسلهای مختلف خساراتی را در باغات سیب به بار می آورد.لذا به منظور پیش آگاهی و صدور اطلاعیه های لازم در مورد کنترل این آفت در روستاهای تحت پوشش کلینیک واقع در روستای چنقرالوی پل اقدام به به نصب تله های فرمونی کرم سیب به تعداد ۱۸ عدد در مناطق حیدرلوی بیگلر: ۰۵۰۵۹۹۱۳۸s رحیم آباد۰۵۰۵۱۶۰ ۳۸s ساعتلوی منزل۳۸s0505008 ساعتلوی بیگلر۳۸s0504076 پر۳۸s0501705 حصار بهرام خان۳۸s0501432 چنقرالوی پل۳۸s0505638 عسگر آباد کوه۳۸s0501928 بالو۳۸s05022008 در تاریخ ۸۸/۱/۱۹ شد.و بطور منظم تله های فرمونی توسط کارشناسان کلینیک مورد شمارش قرار گرفت و آمار شکار پروانه ها طی هر هفته ثبت گردید. بعد از تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده از وضعیت آلودگی منطقه و مرحله زندگی آفت ، اقدام به تهیه اطلاعیه های پیشآگاهی شد. نتایج بدست آمده نشان داد که کرم سیب در منطقه ۳ نسل دارد و می توان با ۳ بار سمپاشی جمعیت این آفت را به زیر آستانه اقتصادی خسارت کاهش داد و از مصرف بی رویه سموم و آلودگی محیط زیست جلوگیری نمود