سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

فاطمه گل چین – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی، دانشکده کشاو
عفت کیوانلو – کارشناس تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر، دانشکده کشاورزی ش
محمدتقی عبادی – دانشجوی دکتری علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی، دانشکده کشاورزی، دان
علی محمد اسعدی – عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی شیروان، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

گوجه فرنگی از سبزیجات مهم مناطق گرمسیری است که با توجه به دارابودن مقادیر بالای ویتامین، املاح معدنی و اسیدهای آلی مصرف زیادی به صورت تازه خوری و صنایع تبدیلی دارد. از آنجا که حفظ کیفیت ظاهری و درونی این محصول از عوامل مهم در بازارپسندی آن می باشد، تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر پوشش های خوراکی بر پایه ترکیبات طبیعی بر روی عمر انبارمانی گوجه فرنگی صورت گرفت. این آزمایش بصورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار د ر محل آزمایشگاه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی شیروان اجرا گردید. فاکتور اول شامل پوشش خوراکی با ۵ سطح شامل اسانس زیره سیاه و زنیان، موسیلاژ اسفرزه، گل ختمی و کتیرا و فاکتور دوم شامل دو دمای انبارداری ۴ و ۲۵ درجه سانتیگراد بود. صفات اندازه گیری شده شامل چروکیدگی سطح میوه و تغییر وزن گوجه فرنگی بود که در فواصل زمانی ۴۸ ساعته مورد بررسی قرار گرفته و ثبت می شدند. نتایج نشان داد که استفاده از پوشش های خوراکی بر پایه ترکیبات موسیلاژی بهتر از اسانس ها سبب افزایش عمر انبارمانی گوجه فرنگی گردید بطوریکه میوه های تیمار شده با موسیلاژ ختمی و کتیرا در دمای ۴ درجه سانتیگراد به ترتیب دارای کمترین چروکیدگی سطحی و کاهش وزن بودند.