سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مصطفی یحیوی دیزج – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده چوب وکاغذ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع
ابوالقاسم خزاعیان – دانشیار دانشکده چوب و کاغذ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

فرآیند تولید خمیرکاغذ با تبدیل چوب یا مواد اولیه لیگنوسلولزی به الیاف قابل انعطاف و مناسب برای ساخت کاغذ، شروع می شود. در طی فرایند تبدیل چوب به خمیر وکاغذ، بخشی از ذرات چوب و الیاف سلولزی وارد سیستم تصفیه پساب کارخانه ها شده که این ضایعات سلولزی به همراه برخی مواد معدنی، به صورت لجن خشک از واحد تصفیه پساب جدا شده و در گودال های اطراف کارخانه ها مدفون می شوند. پسماند تولیدی از خمیر سولفات سوزنی برگ رنگبری شده حدود ۴۵ کیلوگرم به ازای هر تن خمیر خشک و برای خمیر پهن برگ ۵۰ کیلوگرم به ازای هر تن خمیر خشک است. میزان پسماند تولیدی انواع مختلف کاغذ، متناسب با فرآیند تولید از ۲۵ کیلوگرم بر تن برای کاغذ sc تا حدود ۶۰ کیلوگرم برتن برای مقوا با خمیر شیمیایی رنگبری شده متغیر است. با توجه این که سالانه حجم عظیمی از این پسماندهای سلولزی در جهان و ایران تولید می شود و از طرفی در ساخت چوب پلاستیک به دلیل هزینه نسبتاً زیاد پلاستیک از مواد پرکننده استفاده می شود بنابراین می توان در ساخت کامپوزیت های چوب پلاستیک از پساب کارخانه های خمیر و کاغذ استفاده کرد.