سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

ابوالفضل شکیبی – کارشناس ارشد مهندس یصنایع چوب و کاغذ

چکیده:

همه ساله ساقه پنبه درمزارع روی سطح زمین سوزانده و یا رهامیگردد که این خود می تواند بیماریها و آفات زیادی را رشد دهد که بر روی کاهش بازده این محصول تاثیر گذار است از طرف دیگر رشد فزاینده جمعیت جهان درسالهای اخیر و کمبود منابع چوبی برای تامین مواد اولیه صنایع سلولزی و فراورده های مرکب چوب به ویژه در کشور ما مشکلات مهمی را چه ازلحاظ زیست محیطی قطع بی رویه جنگل ها و جه از لحاظ تامین ماده اولیه برای این صنایع ایجاد کرده است بنابراین امکان استفاده از پسماندهای کشاورزی به عنوان ماده اولیه لیگنوسلولزی دریان صنایع می تواند بخش مهمی از این مشکلات را مرتفع سازد دراین مقاله مروری بر تحقیقات انجام شده توسط محققان داخل و خارج کشور درزمینه استفاده از ساقه پنبه درساخت فراورده های مرکب چوبی داشته ایم و سعی شده است نتایج این محققان بهصورت خلاصه بیان گردد. بنابراین با توجه به نتایج محققان می توان ازاین پسماندهای کشاورزی با توجه به مزیت های قابل توجهی که دارند درساخت فراورده های چوبی با ارزشافزوده بالا استفاده نمود.