سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

موسی کریم پور – دانشجوی کارشناسی ارشد فراورده های چندسازه چوبی
محراب مدهوشی – دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

اخیرا در سطح جهان مباحث و پژوهشهای زیادی مربوط به کشاورزی پاک مورد توجه قرارگرفته است و گامی اساسی وناگزیر به سمت نیل به توسعه پایدار بویژه درکشور تلقی می گردد دراین میان مدیریت و صنعتی کردن پسماندهایکشاورزی مقوله ای ست که از جایگاهی درخور توجه برخوردار است مراتع و اراضی کشوری از منبع های مهم آلودگی هوا و تخریب خاک آتش سوزی می باشدکه موجب گسترش آلودگی درجو و نیز از بین رفتن منابع زیست محیطی و تخریب خاک می گردد بدلیل کم توجهی کشاورزان و یا عدم آگاهی به منظور از بین بردن پسماندهای باقیمانده در زمین پس از برداشت محصول و همچنین بخاطر سادگی و کم هزینه بودن اتش سوزی راهکار مناسبی برای کشاورزان می باشد که پیامد این کار موجب از بین رفتن مواد آلی و میکروارگانیسم های خاک تغییرات شیمیایی و اسیدیته خاک و تخریب اکوسیستم را به همراه خواهد داشت لذا استفاده بهینه از این مواد در صنعت چوب و کاغذ راه کاری مناسب و اقتصادی به نظر می رسد از طرفی لزوم یافتن منابع جایگزین برای تامین الیاف سلولزی بمورد نیاز صنعت چوب با کاهش منابع چوبی و جنگلی درسطح جهان و به ویژه به دلیل فقر سرانه جنگل درکشور ما بیش از پیش احساس می شود. دراین مقاله چند نوع پسماند زراعی و میزان آنها در کشور مصارف سنتی و صنعتی فعلی و نیز قابلیت تکنیکی و توجیه اقتصادی استفاده از الیاف آنها به عنوان جایگزین چوب برای تولید انواع فراورده های چند سازه بررسی می شود.