سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

زهرا محمدزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد الکترونیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مریم شبرو – کارشناس گروه مخابرات پژوهشگاه نیرو

چکیده:

انواع داده در همه سطوح سیستم قدرت و اپراتورهای شبکه برق ارسال می شود. محیط های مخابراتی مورد استفاده در شبکه برق به دلیل اهمیتاطلاعات ارسالی باید در دسترس بوده و قابلیت اطمینان بالایی داشته باشند. داشتن یک شبکه مخابراتی امن و مطمئن در شبکه برق، مستلزم انتخاب مناسب محیط انتقال، پروتکل و تکنولوژی مورد استفاده می باشد. ) پروتکل TCP(Transmission Control Protocol بطور گسترده در شبک ههای انتقال داده مورد استفاده قرار حاصل ایجاد اصلاحات می گیرد. پروتکلTCP Westwood در سمت فرستنده است که در پهنای باند در پروتکلTCP بالا، مسیرهای با تاخیر انتشار زیاد و با خطاهای تصادفی پنجره تراکم را با اندک کارایی مناسبی دارد. پروتکلTCPW استفاده از تخمین پهنای باند انتها به انتهای ارتباط، کنترل با قابلیت می کند. در این مقاله پروتکلTCPW Agile Probingکه کارایی خوبی در شبکه های نویزی و با با پهنای باند دینامیکی بالا دارد، و همچنینTCPW ،استراتژیBulk Repeat که دارای قابلیت ارسال مجدد برای TCP در موقعی تهای با نرخ خطای زیاد است، بررسی .می شوند