سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی و جشنواره علمی خرمای ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حکمت مظفری – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیزاسیون کشاورزی دانشگاه علوم و تحقیقات ته
حجت رحمانی – مدرس حق التدریس گروه مکانیک ماشینهای کشاورزی آموزشکده فنی و حرفه ای ر

چکیده:

ایران با تولید نزدیک به یک میلیون تن در سال، مقام دوم تولید خرما در دنیا را دارد. اما به دلایل گوناگونی از جمله عدم وجود فناوریهای پس از برداشت و عدم رعایت استانداردهای جهانی درحین فرآوری و بسته بندی، نتوانسته در بازارهای جهانی موقعیت خود را بهدست آورد. سیستم ماشین بینایی روش نوینی است که در بخش کشاورزی کاربردهای مختلفی دارد. از این سیستم در درجه بندی محصولات مختلف استفاده میشود. در این تحقیق اندازهبندی خرمای سالم در سه اندازه، درشت، متوسط و ریز با کمک پردازش تصویر انجام گرفته است. بدین منظور اجزاء یک سیستم بینایی ماشین شامل محفظه نوردهی، دوربین و کامپیوتر فراهم شد. ابتدا از تعداد ۴۱ عدد خرما که توسط فرد خبره دستهبندی شده بود تصاویری تهیه شد. تصاویر به محیط برنامه نویسی MATLAB برده شدند و پس از جداسازی تصویر خرما از زمینه با استفاده از روش های پردازش تصویر، سطح و طول و قطر آنها اندازه گیری شد و اندازه بندی با محدودهگذاری روی آن پارامترها انجام شد. در اندازهبندی استفاده از معادله چند جمله ای درجه اول برای تعریف تابع وابستگی مابین متغیر وابسته (وزن خرما) و متغیرهای مستقل (طول، قطر و مساحت) نیز بررسی شد. دراین تحقیق صحت استفاده از پارامتر طول تصاویر خرمای پیارم در سیستم بینایی ماشین ۷۵/۶ درصد بدست آمد.