سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمود دژم – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا
حکیمه دژکام – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا
عبدالرسول ذاکرین – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم

چکیده:

در راستای بررسی توان علف کشی اسانس زیره سبز با استفاده از خاصیت آللوپاتی آزمایشی در بهار ۱۳۸۹ در قالب طرح کاملا تصادفی دردانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم انجام شد. فاکتورهای آزمایش شامل اسانس زیره سبز در پنج سطح ( ۰، ۲۵۰ ، ۵۰۰ ، ۱۰۰۰ و ppm 2000 ) و دونوع بذر علف هرز خاکشیر گاوی وچچم چمنی بود. نتایج حاصل از آزمایش توقف کامل جوانه زنی در غلظت ppm 2000 از اسانس را در هردو بذر نشان داد. بذر خاکشیر گاوی حساس تر از بذر چچم چمنی بود بطوریکه جوانه زنی آن در غلظت ppm 500 به صفر رسید. مقایسه طول ریشه چه و ساقه چه و وزن خشک گیاهچه ها نیز حاکی از تاثیر معنی دار اسانس زیره سبز بر علف های هرز مورد بررسی بود و تفاوت های معنی داری را با شاهد نشان داد