مقاله استفاده از یک رویکرد ترکیبی بر پایه شبکه های عصبی مصنوعی و نظریه مجموعه ناهموار برای مدل سازی وفاداری مشتریان به شناسه در صنعت خدمات تلفن همراه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در مدیریت بازرگانی از صفحه ۴۳ تا ۶۴ منتشر شده است.
نام: استفاده از یک رویکرد ترکیبی بر پایه شبکه های عصبی مصنوعی و نظریه مجموعه ناهموار برای مدل سازی وفاداری مشتریان به شناسه در صنعت خدمات تلفن همراه
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله وفاداری به شناسه
مقاله شبکه های عصبی مصنوعی
مقاله نظریه مجموعه ناهموار
مقاله خدمات تلفن همراه
مقاله کیفیت خدمات

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی سیدیعقوب
جناب آقای / سرکار خانم: ضیایی بیده علیرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف این پژوهش مدل سازی وفاداری مشتریان به شناسه (برند) و بررسی عوامل موثر بر آن، در صنعت خدمات تلفن همراه است. بدین منظور از یک رویکرد ترکیبی برپایه روش شبکه های عصبی مصنوعی و مجموعه ناهموار استفاده شده است. در مرحله نخست با مرور پیشینه پژوهش، عوامل موثر بر وفاداری مشتریان شناسایی شدند. سپس از طریق توزیع پرسش نامه بین ۹۱۳ مشترک دو اپراتور تلفن همراه ایرانسل و همراه اول در سطح استان یزد، داده های مورد نیاز گردآوری شدند. موثرترین مجموعه های ویژگی (عوامل) در تبیین وفاداری مشتریان به شناسه با استفاده از نظریه مجموعه ناهموار شناسایی شدند. سپس بهترین مجموعه ویژگی برپایه رویکرد شبکه عصبی مصنوعی انتخاب شد و از آن برای مدل سازی و تحلیل وفاداری مشتریان به شناسه استفاده شد. درنهایت، پس از ارائه مدل نهایی شبکه همراه با وزن های روابط، از طریق تحلیل حساسیت، متغیرهای ورودی شبکه برپایه تاثیرشان بر وفاداری مشتریان، اهمیت سنجی و رتبه بندی شدند. نتایج نهایی پژوهش نشان می دهند اعتبار شناسه، تصویر استفاده کننده و تعرفه های پرداخت، از موثرترین عوامل در وفاداری مشترکان تلفن همراه به شناسه هستند.