سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی دادها

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

قاسم توحیدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی گروه ریاضی، تهران، ایران
الهام رستمیان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، گروه ریاضی، تهران، ایران

چکیده:

ارزیابی کارایی متقاطع یک راه مؤثر برای رتبه بندی واحدهای تصمیم گیرنده DMU ها در تحلیلی پوششی داده ها DEA است. در این مقاله ما از وزنهای عملگر میانگین وزن دار مرتب شده OWA برای تجمیع کارایی متقاطع استفاده میکنیم. عملگر OWA به عنوان یکی از روشهای تصمیم گیری است که قابلیت درنظرگرفتن اولویت های ذهنی تصمیم گیر را دارا است.