سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدمحسن اسماعیل زاده – کارشناس ارشد عمران- سازه-دانشگاه صنعتی امیرکبیر واحد تفرش
احسان شعبان زاده – عضو هیات علمی گروه عمران موسسه آموزش عالی خزر محمودآباد

چکیده:

در این مقاله به ارزیابی ساختمانهای فلزی با سیستم قاب خمشی به همراه دیوار برشی فولادی تا شده پرداخته شده است . استفاده ازدیوارهای برشی فولادی ساده در پانلهای قائم بین ستونها بدلیل داشتن ضخامت کم و یا همچنین خطای هندسی ورق، گاهی با مشکلاتیروبروست که برای فائق آمدن به مشکلات کمانش این گونه ورق ها، باید آنها را به گونه های مختلف، از جمله تقویت باورقهای تقویتیمقاوم نمود. در اینجا ورقهای تا شده با ابعاد مختلف و زوایای تا شدگی متفاوت و با انجام تحلیلهای استاتیکی و دینامیکی، رفتار سازه دربرابر بارهای اعمالی مورد بررسی قرار گرفته و شکلپذیری و قابلیت جذب انرژی دیوارهای با ورق تا شده نسبت به دیوارهای برشی با ورقساده مقایسه گردیده است . با توجه به تحلیلهای انجام شده به روش اجزای محدود و نرم افزار آباکوسمیتوان اینگونه اظهار نظر نمود کهاستفاده از ورقهای تا شده معادل وزنی با ورقهای ساده در قاب، عملکرد بهتری از لحاظ شکلپذیری، جذب انرژی و ظرفیت باربری نسبت به ورق ساده خواهد داشت