سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس فناوری اطلاعات و جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمدعلی ترکمانی – کارشناس ارشدمهندسی کامپیوتر نرم افزار

چکیده:

اگرچه برای یکپارچه سازی سیستمها تکنیکها و الگوهای مناسب وجود دارد اما این فرایندها یکپارچه سازی سیستمهای ULS را به خاطر مقیاس سیستمهایی که قرار است یکپارچه گردند و تفاوتهای موجود در تیم ها اهداف و پایه های فناوری با شکست مواجه خواهد کرد برای غلبه براین چالش دو دسته رویکرد وجود دارد برخی رویکردهای از پایین به بالا و برخی دیگر از بالا به پایین هستند دررویکردهای پایین به بالا درارتباط با مسائلی بحث می گردد که درحد پیاده سازی سیستمها همچون ناهمگونی فرمت داده زبان پیاده سازی و محیط استقرار مطرح است و دررویکردهای بالا به پایین نگاهی درسطح معماری به مساله یکپارچه سازی دارد درواقع از یک سو وب سرویس ها با جزئیات پیاده سازی کاری ندارند و ازسوی دیگر معماریهای سطح بالا از این فناوری برای برقراری ارتباط بین سامانه های مختلف استفاده می نمایند. دراین مقاله یک راه حل برای پرشدن فاصله میانی بین رو رویکرد در برخورد با مساله یکپارچگی با استفاده از وب سرویس ها ارایه گردیده است.