سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی انرژی و محیط زیست کرمان

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

لیدا ارشادی – دانشکده عمران محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تقی عبادی – دانشکده عمران محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر
احمدرضا ربانی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
ویدا ارشادی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

امروزه پاکسازی آلودگی نفتی از خاک به دلیل نشت بسیار زیاد فراورده های نفتی و آلودگی های گسترده زیست محیطی یکی از مهمترین بحثهای زیست محیطی می باشد در بین روشهای مختلف اکسیداسیون شیمیایی و درمیان آن واکنشگر فنتون بهدلیل بازدهی مطلوب و سهولت در اجرا استفاده از این روش منطقی به نظر می رسد فناوری نانو نیز اخیرا در راه بحثهای زیست محیطی به لحاظ کاربرد نانو مواد به منظور کاربری های زیست محیطی قدم نهاده است دراین مقاله استفاده از واکنش فنتون به همراه ذرات نانوآهن به عنوان کاتالیزور مورد بررسی قرارگرفته است که نتایج حاصل از آن بازدهی حذف هیدروکربنهاینفتی را به میزان ۹۱% درمدت زمان ۴ ساعت به همراه دارد.