سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

جهانگیر عابدی کوپایی – دانشیار گروه مهندسی آب دانشگاه صنعتی اصفهان
مینا بگی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی آب

چکیده:

تغذیه مصنوعی با پساب تصفیه شده روشی کاربردی برای جبران کمبود آب در مناطق خشک و نیمه خشک به شمار می رود برای بررسی شرایط حاکم بر این فرایند و با هدف اصلی حذف فلزات سنگین احتمالی موجود در پساب ازمایشی با استفاده از ستونهای پلی اتیلن با قطر ۹ و ارتفاع ۱۵۰ سانتی متر طراحی شد ستونها با مخلوط خاک لوم، سرباره کتورتور ذوب آهن اصفهان و هماتیت به صورت جداگانه پرشدند. با استفاده از پساب تصفیه خانه شاهین شهر و با افزودن مقدار مشخصی فلز سنگین به آن دو گزینه مدیریتی متفاوت از نظر دوره غرقاب به آن اعمال شد دراین شرایط میزان کلسیم منیزیم ، کلر بی کربنات کادمیم و سرب و تغییرات اسیدیته و هدایت الکتریکی زه آب ستونها بررسی شد. گزینه های مدیریتی اعمال شده شامل غرقاب طولانی مدت ۲ هفته غرقاب و میان مدت ۱ هفته غرقاب بود. میزان سرب و کادمیم زه آب خروجی پس از ۸ هفته به صفر رسید.