مقاله استفاده از هسته سیلیکونی برای کاهش وزن پروتز مسدودکننده فک بالا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در مجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از صفحه ۱۳۵ تا ۱۴۰ منتشر شده است.
نام: استفاده از هسته سیلیکونی برای کاهش وزن پروتز مسدودکننده فک بالا
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ماگزیلکتومی
مقاله پروتز مسدودکننده
مقاله کارسینومای آناپلاستیک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حافظ قرآن علی
جناب آقای / سرکار خانم: امینی فر سوران
جناب آقای / سرکار خانم: رضایی عدلی امین
جناب آقای / سرکار خانم: عباچی زاده حامد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: در بازسازی پروتزی نقایص ناشی از ماگزیلکتومی، به علت گسترش بیس پروتز به درون ضایعه، وزن آن زیاد می شود. برای کاهش وزن، ناحیه سمت ضایعه باید توخالی فرم داده شود. هدف از این گزارش توصیف یکی از روش های تغییر یافته برای تو خالی فرم دادن بالب پروتز مسدودکننده می باشد.
گزارش مورد: بیمار مردی بود ۵۶ ساله، با بی دندانی کامل فک بالا که طی ۱۴ ماه گذشته به علت ضایعه کارسینومای آناپلاستیک در ناحیه کام و آلوئول سمت راست، طی جراحی، قسمت وسیعی از کام سخت و نرم و تمامی آلوئول سمت راست حذف شده بود. پس از جراحی، بیمار ناتوانی در جویدن و بلع داشت و از نحوه تکلم خود اظهار نارضایتی می کرد. طرح درمان پیشنهادی شامل ساخت یک پروتز کامل به همراه مسدودکننده کامی برای فک بالا و یک پروتز پارسیل متحرک برای فک پایین بود. از روش هسته سیلیکونی بر روی کست اصلی جهت ساخت بالب تو خالی مسدود کننده استفاده شد.
نتیجه گیری: پروتزهای مسدودکننده فک بالا همراه بالب تو خالی به بهبود کارایی جویدن، بلع و تکلم بیمار کمک شایانی می نمایند. روش مناسب جهت ساخت بالب تو خالی روش هسته سیلیکونی بر روی کست اصلی می باشد که به ایجاد سطحی صاف در دیواره های داخلی بالب کمک می کند.