سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

اکرم رضائی – کارشناس ارشد
وحید خداکرمی – استادیار دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده:

مدیریت ریسک سیستم های صنعتی پیچیده به مدیران کمک می کند تا درعرصه رقابت ازموقعیتی بالاتر برخوردار باشند و عملکردی بهتر داشته باشند اهمیت قابلیت اطمینان و تعمیرات ونگهداری بخاطر نقش شان دربهره وری عملکرد کیفیت تولیدات ایمنی و نهایتا هزینه های کلی سیستم افزایش می یابد تمایل درزمینه بکارگیری شبکه بیزین درقابلیت اطمینان انالیز ریسک و تعمیر و نگهداری اخیرا افزایش یافته است این افزایش تمایل بخاطر مزیت های شبکه بیزین درمقابل دیگر روشهای کلاسیک میب اشد بعضی ازاین مزیت ها توانایی مدل کردن سیستم های پیچیده پیش بینی کردن محاسبه دقیق احتمال رخداد حادثه به روزرسانی محاسبات براساس مشاهدات بکارگیری انواع متغیرها و مدلسازی قابل فهم با روشی گرافیکی میب اشد اما با وجود این مزیت ها نحوه مدل کردن سیستم های پیچیده بخصوص برای کاربرانی که با مفاهیم تئوری BN به خوبی اشنا نیستند مشکل ساز است.