سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

سیدعباس خسروی – دانشکده مهندسینساجی دانشگاه یزد
حسن مشروطه –
رضا توانا –
حسین محمودزاده –

چکیده:

پودگذاری یکی از سه عمل اصلی ماشین های بافندگی است که درسیرتکاملی ماشین های بافندگی بیشترین مطالعات و بیشترین تغییرات را به خود دیده است بطوریکه با حذف ماکو به عنوان جسم پودگذار سیستم پودگذاری متحول گردیده و همزمان دریچه ای جدیدبه تحقیقات گسترده تر و روشهای متنوع باز شده است اختراع شیوه های پودگذاری بی ماکو که هریک متاسی از بکارگیری شیوه های متفاوت دراعمال نیرو برای ایجاد حرکت می باشد نتیجه این تحقیقات است تاکنون برای حرکت دادن سرنخ پود به داخل دهنه پودگذاری از نیروی فشار اب نیروی هوای فشرده اعمال مستقیم نیرو به سرنخ پود تا انتهای دهنه از طریق همراهی جسم پودگذار با آن و نیز اعمال شتاب مکانیکی به قطعه واسطه دریک طرف دهنه برای حمل سرنخ پود تا انتهای دهنه استفاده شده است لیکن تاکنون استفاده از نیروی مغناطیس برای انجام عمل پودگذاری برروی ماشین های بدون ماکو تجربه نشده است.