سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا فروزان – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر،دانشگاه تربیت مدرس
امین مرادخانی – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر،دانشگاه تربیت مدرس
محمودرضا حقی فام – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر،دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

با خصوصی سازی شرکت های توزیع و جایگزینی اهداف اقتصادی به جای اهداف فنی، مدیریت دارایی جایگاه ویژه ای در این شرکت ها پیدا کرده است.از جمله وظایف مدیر دارایی،برنامه ریزی عملیات تعمیرات و نگ هداری پیشگیرانه به منظور به حداقل رساندن هزینه خاموشی و هزینه نگه داری سیستم است.برای رسیدن به هدف فوق و با توجه به محدود بودن سرمایه،اولویت بندی تجهیزات برای انجام عملیات تعمیرات ونگهداری ضروری می نماید.در این مقاله به کمک نقشه های خود سازمان که یک روش گرافیکی برای دست هبندی داده ها در علم داده کاوی می باشند،به اولویت بندی تجهیزات یک سیستم توزیع به کمک نرم افزار داده کاویRپرداخته شده است.خروجی این برنامه می تواند به عنوان یک ابزار گرافیکی سودمند برای مدیردارایی، هم به منظور تصمیم گیری برای عملیات تعمیر ونگه داری و هم به منظور ارائه گزارشی قابل فهم برای مالکان دارایی به کار رود.