سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سالی صالحی – سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران
سیدمحمد فیاض – سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران

چکیده:

باتوجه به رشد چشمگیر جمعیت مهاجرت و تمرکز جمعیت در شهرهای بزرگ نیاز انسانها به مسکن و سرپناه و روند افزایش ساختمان سازی درشهرهای بزرگ باید برای پسماندهای حاصله از ساخت و ساز و تخریب چاره ای اندیشید اهمیت استفاده بهینه و صرفه جویی در مصرف مواد و مصالح ساختمانی مخاطرات بهداشتی و زیست محیطی این پسماندها ضرورت استحصال را پیش خواهد آورد کفسازی شهرها با استفاده ازمواد و مصالح بازیافتی می تواند کاربردمناسبی برای نخاله های ساختمانی باشد روش تحقیق بهصورت مطالعات کتابخانه و روشهای میدانی می باشد ماهیت تحقیق پژوهشی – کاربردی و ابزارهای تحقیق شامل منابع کتابخانه ای آمار و ارقام موجود مشاهده آزمایشگاه و روش های میدانی می باشد دراین پژوهش به بررسی تکنیکها و اقدامات انجام شده جهت بازیافت پسماندها و استفاده مجدد از آنها و موارد کاربردی استحصال نخاله های ساختمانی پرداخته خواهد شد با آزمایشات انجام شده برروی سنگریزه ها شن و ماسه موجود در آنها و مقایسه تطبیقی نتایج حاصله می توان این طور نتیجه گیری کرد که می توان این نخاله های ساختمانی را با توجه به شرایط فیزیکی و شیمیایی وضع موجود آنها با اضافه کردن مواد ضروری جهت کسب حداقل استانداردهای مورد نیاز در کفسازی های شهری بکاربرد .