سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

سعید زمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد، پژوهشگاه مواد و انرژی
اسماعیل صلاحی –
ایمان مباشرپور –

چکیده:

در این مقاله به بررسی تهیه هیدروکسی آپاتیت نانو بلورین با استفاده از منابع طبیعی پرداخته شده و بازدهی این نانو جاذب جهت حذف فلز سنگین نیکل از محلول های آبی بررسی شده است. در این پژوهش از روش سنتز هیدروترمال برای حصول نانو هیدروکسی آپاتیت استفاده شده است. جاذب بدست آمده بوسیله روش های مختلفی مانند XRD و FT-IR ارزیابی و تصاویر میکروسکوپی آن با استفاده از روش SEM بدست آمد. همچنین اثر پارامترهای مختلفی از جمله تغییرات غلظت اولیه، دما و زمان تماس جاذب با محلول بر روی فرایند جذب بررسی شده است. اطلاعات بدست آمده از فرآیند حذف با تک دماهای جذب مختلف نظیر تک دمای لانگمیر و تک دمای فرندلیش انطباق داده شدند. در انتها نیز فرایند جذب از دیدگاه ترمودینامیکی مورد بررسی قرار گرفت. از آنجاییکه عملکرد یک جاذب به مدت زمان فرآیند جذب نیز بستگی دارد، سینیتیک فرایند جذب نیز مورد بررسی قرار گرفت